Utforska Frälsningsarméns historia, vision och banbrytande rörelse.

Vid våra rötter är vi en missionsrörelse, bildad i och kring det missionella DNA:t. Det är absolut nödvändigt att vi som en rörelse i dagens värld engagerar oss som troende i samhällets kanter och marginaler. Vår övertygelse är att även om "en del är pionjärer, är alla kallade till pionjär". Med banbrytande menar vi "att bryta ny mark, nå nya människor på nya sätt."

Den här kursen har utformats speciellt för att introducera dig till detta missions-DNA, koppla dig till andra på pionjärresan och stödja dig när du utforskar Guds kallelse i ditt liv.

Jesus är HerreLärjungaskap och lärjungeskapande

MISSIONAL & INCARNATIONAL IMPULSE (waiting on translation)


APEHLORGANISKA SYSTEM

LIMINALITET

och COMMUNITAS